«Зовнішня історія. Що приховує шкіра» Яель Адлер

Науково-популярне видання АДЛЕР Яель Зовнішня історія. Що приховує шкіра? Два квадратні метри, які визначають наш спосіб життя Керівник проекту С. І. Мозгова Відповідальний за випуск Н. О. Міщенко Редактор Т. О. Небесна Художній редактор А. В. Ачкасова Технічний редактор В. Г. Євлахов Коректор О. М. Шелест Підписано до друку 14.08.2018. Формат 84х108/32. Друк офсетний. Гарнітура «Minion Pro». Ум. друк. арк. 18,48. Наклад 5000 пр. Зам. № . Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» Св. № ДК65 від 26.05.2000 61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а E-mail: cop@bookclub.ua Віддруковано у ПРАТ «Харківська книжкова фабрика “Глобус”» 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 11. Свідоцтво ДК № 3985 від 22.02.2011 р. www.globus-book.com Адлер Я. А31 Зовнішня історія. Що приховує шкіра? Два квадратні метри, які визначають наш спосіб життя / Яель Адлер ; пер. з нім. С. Зуб- ченка. — Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. — 352 с. ISBN 978-617-12-5438-1 ISBN 978-3-426-27699-0 (нім.) УДК 616.5

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3MDkx