«Сліпий годинникар» Річарда Докінза

Науково-популярне видання Докінз Річард Сліпий годинникар: як еволюція доводить відсутність задуму у Всесвіті Керівник проекту С. І. Мозгова Відповідальний за випуск О. В. Приходченко Редактор Т. О. Небесна Художній редактор А. В. Бєлякова Технічний редактор В. Г. Євлахов Коректор О. Є. Шишацький Підписано до друку 01.11.2018. Формат 60х90/16. Друк офсетний. Гарнітура «Baltica». Ум. друк. арк. 27,5. Наклад 4000 пр. Зам. №  . Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» Св. № ДК65 від 26.05.2000 61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а E-mail: cop@bookclub.ua Віддруковано з готових діапозитивів на ПП «ЮНІСОФТ» Свідоцтво ДК №3461 від 14.04.2009 р. www.unisoft.ua 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13Б

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3MDkx