«Крейдяна Людина» С. Дж. Тюдор

Літературно-художнє видання ТЮДОР С. Дж. Крейдяна Людина Роман Керівник проекту В. А. Тютюнник Відповідальний за випуск Н. О. Міщенко Редактор Н. В. Бордукова Художній редактор А. В. Ачкасова Технічний редактор В. Г. Євлахов Коректор А. В. Таланова Підписано до друку 24.01.2018. Формат 84х108/32. Друк офсетний. Гарнітура «Newton». Ум. друк. арк. 15,12. Наклад 4500 пр. Зам. № . Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля». Св. № ДК65 від 26.05.2000 61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а. E-mail: cop@bookclub.ua Віддруковано з готових діапозитивів у ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика». 09117, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4. Впроваджена система управління якістю згідно з міжнародним стандартом DIN EN ISO 9001:2000

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3MDkx