«Україна від свята до свята. Найкращі страви вправних господинь» Лесі Кравецької

Жодну з частин цього видання не можна копіювати або відтворювати в будь-якій формі без письмового дозволу видавництва © Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», видання українською мовою, 2018 © Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», художнє оформлення, 2018 УДК 641/642 К78 Дизайнер обкладинки Аліна Ачкасова Видання для організації дозвілля КРАВЕЦЬКА Леся Україна від свята до свята Найкращі страви вправних господинь Керівник проекту С. І. Мозгова Відповідальний за випуск Н. О. Міщенко Редактор Н. О. Міщенко Художній редактор А. В. Ачкасова Технічний редактор В. Г. Євлахов Коректор О. М. Шелест Підписано до друку 25.10.2018. Формат 70х100/16. Друк офсетний. Гарнітура «Marta». Ум. друк. арк. 10,32. Дод. наклад 2500 пр. Зам. № . Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» Св. № ДК65 від 26.05.2000 61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а E-mail: cop@bookclub.ua Віддруковано у ПРАТ «Харківська книжкова фабрика “Глобус”» 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 11. Свідоцтво ДК № 3985 від 22.02.2011 р. www.globus-book.com ISBN 978-617-12-4660-7 (дод. наклад)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3MDkx